but randevu
Dermatoloji Soru but koordinator

17 Ekim 1968 tarihinde Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1991 yılında GATA Askeri Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1994-1997 yılları arasında uzmanlık eğitimini GATA Dermatoloji Anabilim Dalı’nda tamamladı. Diyarbakır ve Isparta Asker Hastanelerinde Dermatoloji Uzmanı olarak çalıştıktan sonra 2004’te GATA Dermatoloji AD’nda Yardımcı Doçentliğe başladı. 2010’da Doçent, 2015’te Profesör oldu. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Dermatoloji alanında ilgi alanları; psoriasis, biyolojik tedaviler, akne olup, Kozmetik Dermatoloji alanında botulinum toksini uygulamaları, dolgu maddeleri uygulamaları, mezoterapi, PRP,  lazerler, yüz ve cilt gençleştirme sistemleri, ip ile yüz germe, lipoliz ile ilgilenmektedir. Lazer, dolgu, ip ile cilt germe gibi kozmetik uygulamalarda Ulusal/Uluslararası düzeyde eğitimler vermekte ve birçok kongre/sempozyum/workshop uygulamalarına önderlik etmektedir. Ulusal/Uluslararası birçok hakemli dergide makaleleri bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası birçok derneğin üyesi olup, yurt içi ve yurt dışı birçok kongre ve sempozyumda davetli konuşmacı, workshop yöneticisi ve eğitici olarak görev almaktadır. Eylül 2014’te kendi isteği ile GATA’dan emekli olmuş olup, 2014-2017 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji AD’nda öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Halen Ankara Medicalpark Hastanesinde Dermatoloji-Kozmetoloji Bölüm koordinatörü olarak ve kendisine ait kliniğinde özel olarak çalışmaktadır.

 

Öğrenim Durumu:
Derece: Tıp Doktoru
Bölüm/Program: Tıp
Üniversite: Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi, 1981

Derece: Tıpta Uzmanlık
Bölüm/Program: Dermatoloji
Üniversite: Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi, 1997

 

Tıpta Uzmanlık Tezi (Tez özeti için tıklayınız: F.10):
Bazal hücreli karsinomalarda intralezyoner interferon alfa 2A ve interferon alfa 2B tedavilerinin karşılaştırılması.
Danışman: Prof. Dr. Kurtuluş ŞUTMAN


Görevler:

 • Stajyer Tabip
  GATA Stajyer Birlik K.lığı, 1991-1992
 • Revir Baştabibi
  29.Mknz.P.Tug.Garnizon K.lığı, Eleşkirt, Ağrı, 1992-1994
 • Uzm. Öğr.
  GATA Dermatoloji Anabilim Dalı, 1994-1997
 • Uzm.Dr.
  Diyarbakır Asker Hastanesi, 1997-2002
 • Uzm. Dr.
  Isparta Asker Hastanesi, 2002-2004
 • Yrd.Doç. Dr.
  GATA Dermatoloji Anabilim Dalı, 2004-2010
 • Doç. Dr.
  GATA Dermatoloji Anabilim Dalı, 2010-2014
 • Doç. Dr.
  Medical Park Hastanesi, Ankara, 2014-
 • Prof. Dr.
  Bahçeşehir ÜnTıp Fak Dermatoloji AD Öğretim Üyesi, 2014- devam
  Özel MedicalPark Hastanesi ANKARA, 2014-2017
 • Klinik:
  Tunus Cad. 71/3 Kavaklıdere /Ankara

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Doktora veya tıpta uzmanlık alanında her bir tez yöneticiliği

1. Koç E. Tez yöneticisi. Dr.Artan OSMENLLARI Sistemik tedavi ve biyolojik tedavi alan psoriazis hastalarında yaşam kalitesi ve iş verimliliğinin değerlendirilmesi. (2008-2012)

2. Koç E. Tez yöneticisi. Dr.Yıldıray YENİAY Anti-TNF tedavisi alan psoriasis hastalarında TNF gen polimorfizminin ve otoantikor oluşumunun araştırılması ve tedaviye etkisinin değerlendirilmesi. (2009-2013)

3. Koç E. Tez yöneticisi. Dr.Ali ŞAHAN Uzun süreli genital HPV enfeksiyonunun psikososyal etkilerinin değerlendirilmesi.(2010-2014)


Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

Projelerde Yaptığı Görevler:

1- Koç E, Arca E, Tunca M, Ceyhan ST, Kurumlu Z, Başer İ. Sezaryen sonrası skarlarında scar esthetique kremin etkinliği: Açık, karşılaştırmalı bir çalışma. (Sorumlu araştırmacı)

2- Arca E, Koç E, Çayırlı M, Kurumlu Z. Hafif ve orta dereceli akne vulgaris olgularında %4 niasinamid jelin etkinliği: Açık, randomize bir çalışma. (Yardımcı araştırmacı)

3- Koç E, Özkan H, Arca E, Tunay S, Kurumlu Z. Total diz protezi ameliyatı sonrası insizyon skarlarında scar esthetique skar kreminin etkinliği: Açık, karşılaştırmalı bir çalışma. (Sorumlu araştırmacı)

4- Dinçer D, Koç E, Erbil AH, Köse O. Ksantelazma Palpebrarum tedavisinde düşük voltaj radyofrekansın etkinliği: Açık pilot çalışma. (Yardımcı araştırmacı)

5- Koc E, G Ozarmagan, S Alper, O Ozgoztasi, NS Tekin, D Balci, B Engin, N Onsun, N Atakan, S Ozturkcan, A Köktürk, psoriasis çalışma grubu. Orta ve şiddetli psoriasis tedavisinde anti-TNF ajanların etkinlik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi. (Sorumlu araştırmacı)(Proje Yöneticisi)

6- Koç E., Osmenlları A. Sistemik tedavi ve biyolojik tedavi alan psoriazis hastalarında yaşam kalitesi ve iş verimliliğinin değerlendirilmesi. (Sorumlu araştırmacı)

7- Koç E., Yeniay Y. Anti-TNF tedavisi alan psoriasis hastalarında TNF gen polimorfizminin ve otoantikor oluşumunun araştırılması ve tedaviye etkisinin değerlendirilmesi. (Sorumlu araştırmacı)

8- Koç E., Şahan A. Uzun süreli genital HPV enfeksiyonunun psikososyal etkilerinin değerlendirilmesi.(Sorumlu araştırmacı)

 

İdari Görevler:

 • 29.Mknz. P.Tug.Garnizon K.lığı 30 Yt. Revir Bştbp liği (1992-1994)
 • Diyarbakır As. Hst. Cildiye Kl. Şefliği (1997-2002)
 • Isparta As. Hst. Cildiye Kl. Şefliği (2002-2004)
 • GATA Dermatoloji AD. Eğitim Sorumlusu (2004-2010)
 • GATA Sağlık Kurulu Üyeliği (2004-2014)
 • GATA Dermatoloji AD. Öğretim Üyesi Polk. Sorumlusu (Her Salı) (2004-2014)
 • GATA Dermatoloji AD. Öğretim Üyesi Klinik Vizit Sorumlusu (Her Perşembe) (2004-2014)
 • GATA Dekan Baştabip Yardımcılığı Baştabip Mesleki Yardımcısı (2011-2013)

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 • Türk Dermatoloji Derneği Üyeliği
 • Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Üyeliği
 • Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Üyeliği
 • Kozmetik Dermatoloji Derneği Üyeliği
 • Dermatoimmunoloji Derneği Üyeliği
 • Psoriasis Derneği Üyeliği
 • European Dermatology and Venerelogy Derneği Üyeliği (EADV)
 • European Society of Laser Dermatology Üyeliği (ESLD)

 

Ödüller:

1- Koç E, Tunca M, Erbil AH, Taştan HB, Kurumlu Z. Hafif-Orta Şiddette akne vulgaris tedavisinde mavi ışığın etkinliği. 2.Ege Dermatoloji Günleri, 15-18 Mayıs 2006, Fethiye.(Yazılı bildiri). (2006, En İyi Poster Sunumu birincilik ödülü)

 

Bilimsel Eserler İçin Tıklayınız